't iepenkrietje

opvang voor uw kostbaarste bezit

Pedagogisch Beleidsplan

“Spelenderwijs ontdekken” ontdekken vinden wij belangrijk. Wij proberen de kinderen op een ontspannen, leuke, creatieve en vooral ontdekkende manier te stimuleren in hun algemene ontwikkeling. Zo komen de kinderen op een positieve wijze met verschillende materialen, technieken en ideeën in aanraking en doen op deze manier waardevolle ervaringen op. Dit komt vooral naar voren bij onze activiteiten. Door bijvoorbeeld bij een muziekactiviteit met de baby’s verschillende soorten muziek te laten horen en daarop te bewegen. 

In een ruimte die uitdaging voor kinderen biedt, wordt het spelen (en dus leren) mogelijk gemaakt. De pedagogisch medewerksters zorgen voor begeleiding in het spel en stimuleren daarmee te ontwikkeling van uw kind. Kinderen krijgen de ruimte om zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontwikkelen.
Ze krijgen ook volop de ruimte om kind te zijn.  Hieronder vindt u de Pedagogische Beleidsplannen van het Kinderdagverblijf (KDV) en de Buitenschoolse opvang (BSO).
pedagogisch%20beleid%20kdv%20december%202022.docx

Pedagogisch%20beleidsplan%20bso%20januari%202023.docx

Voor opmerkingen en vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.