't iepenkrietje

opvang voor uw kostbaarste bezit

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Kinderen komen voor en na schooltijd op 't Iepenkrietje. 

Tijdens marge dagen en schoolvakanties zijn we de hele dag geopend.

Buitenschoolse opvang is vrije tijd van kinderen. Wij vinden het belangrijk dat het kind zich prettig bij ons voelt en deze vrije tijd besteed aan iets waar ze plezier in hebben. Dit kan zijn het buitenspelen met een vriendje, of binnen met de auto's, lego, poppen of..... Het kan zijn dat het kind bij een vriendje thuis wil spelen of met een vriendje bij ons. 

20200710_122343_1
20200806_122130
20210309_163748


Een globale dagindeling:

Maandag, dinsdag en donderdag:

Als de kinderen arriveren op de BSO volgt een tafelmoment. Kinderen gaan dan samen met de pedagogisch medewerkster aan tafel zitten en krijgen een koek en een beker drinken. Kinderen kunnen hier hun verhaal kwijt over hun schooldag of andere onderwerpen die ze bezighouden.  Met de pedagogisch medewerkster wordt er over nagedacht wat de kinderen die dag willen gaan doen.

Daarna volgt het tweede deel van de middag waarin de kinderen kunnen gaan spelen. 

Rond een uur of half 5 wordt er een cracker of rijstwafel genuttigd. 

Woensdag en vrijdag

Als de kinderen arriveren op de BSO gaan we gezamenlijk eten. De pedagogisch medewerkster eet met de kinderen mee. Daarna kunnen de kinderen gaan spelen.

De pedagogisch medewerkster heeft een activiteit georganiseerd. Dat kan een van te voren bedachte activiteit zijn, maar ook een samen met de kinderen bedachte activiteit die tijdens het drinken ontstond.

Het kan dan gaan over een knutsel/spelactiviteit of er kan iets in de leefruimte georganiseerd worden voor de groep.

Tijdens de vakanties werken we met thema's en bieden we activiteiten aan. Als de ruimte het toelaat gaan we erop uit. Dit kan zijn naar het park, het zwembad of het bos.