't iepenkrietje

opvang voor uw kostbaarste bezit

Wij wensen iedereen een gelukkig, liefdevol en gezond 2022!

Wat gaat een jaar snel voorbij. Zo zitten in het thema lente en zo is het  al weer 2022. 


Thema Puk in de lente

De komende weken is het thema Puk in de lente. We bezoeken een boerderij, we gaan paaseieren zoeken, we knutselen voor Pasen. Op de groep hebben we een kippenren, hierin zit een kip die eitjes legt. 

We zingen de liedjes: "Het kip en de ei" "Krokus bolletje..." We lezen de boekjes: "bobbie in de lente", "molletje" 

Afbeelding van Sieta Smeding (3)
Afbeelding van Sieta Smeding (3)
kippenren
kippenren


Op bezoek op de boerderij!

Elk jaar bezoeken we de boerderij van Bauke de Vries op de Heereburen te Niehove. 

Dit jaar gaan we niet met alle peuters gelijktijdig, maar verdelen we het over twee dagen. Het eerste bezoek staat voor op 30 maart in de agenda. Het tweede bezoek moeten we nog even met de boer overleggen. 

 


Nieuw!!!! Peuteropvang Iepenkrietjeschool

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 is de peuteropvang, tijdens schoolweken, geopend. De vrijdag wanneer de groepsgrootte het toelaat.

Peuteropvang is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Kinderen die op het iepenkrietje worden opgevangen als de ouders werken gaan automatisch mee naar de peuteropvang. We kijken natuurlijk wel of een kind er aan toe is om mee te gaan.

Kinderen die niet naar de opvang van 't iepenkrietje gaan kunnen minimaal twee ochtenden de peuteropvang bezoeken. In overleg met de leiding wordt gekeken welke twee ochtenden.

Wij zijn een VVE geregistreerde peuteropvang. VVE is vroegtijdig voorschoolse educatie. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een ontwikkelingsachterstand hebben een zogenaamde vve-indicatie. Kinderen met een vve-indicatie kunnen vier ochtenden naar iepenkrietjeschool. 
't Iepenkrietje is gesloten van 16 maart tot en met 6 april 

De regering heeft een nieuw pakket maatregelen getroffen in strijd tegen het Coronavirus. Een groot aantal openbare gelegenheden en voorzieningen, waaronder scholen, gaat de deuren sluiten van 16 maart tot en met 6 april.

De kinderopvangsector is aangemerkt als cruciale beroepsgroep, d.w.z. dat de kinderopvang operationeel blijft.

Wel dient de opvang beperkt te worden tot kinderen waarvan de ouders/verzorgers beide werkzaam zijn in één van de sectoren uit de lijst voor cruciale beroepen. Deze lijst kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl. 

De overheid verduidelijkt hier in het volgende:

"Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?"

 Als u uw kind thuis kunt opvangen is het verzoek dit te doen, als dit echt niet lukt kunt u in overleg een beroep doen op uw school of kinderopvang."


Voor nu namens het team een hele warme groet op afstand.Pedagogische beleidsmedewerker

Sinds 1 januari 2019 gelden nieuwe kwaliteitseisen volgens de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Zo geldt de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.

Pedagogisch beleidsmedewerkers dragen bij aan de kwaliteit van ’t Iepenkrietje en hebben twee belangrijke taken. Ze houden zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Anderzijds coachen ze de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden.

Wij hebben de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid als volgt geregeld:

’t Iepenkrietje bestaat uit een buitenschoolse opvang en een kinderopvang. Beide groepen hebben een eigen Landelijk Registratie Kinderopvang (LRK). Voor beide groepen betekent dit dat er 50 uur per jaar besteed wordt aan het ontwikkelen, implanteren van het beleidsplan.

KDV:

Sieta Smeding gaat het komende half jaar het pedagogisch beleidsplan doornemen en kijken op de groepen of we ook daadwerkelijk handelen zoals er beschreven staat. Elke maand wordt samen met de Pedagogisch medewerkers een hoofdstuk doorgenomen. Op de groep observeert zij of er ook naar dat hoofdstuk gehandeld wordt. Hier maakt zij een verslag van. In november 2019 staat een teamvergadering geplant met waarin alle bevindingen en ervaringen besproken worden. Vandaar uit kijkt Sieta of het pedagogisch beleidsplan nog voldoet aan de handelwijze die in de praktijk wordt uitgevoerd. Dit kan betekenen dat het beleid herschreven moet worden of dat de PM’ers gecoacht moeten worden in het bewust omgaan met het pedagogisch beleid.

De uren verdeling is als volgt:

12 maanden elke maand

1 uur lezen/ uitwerken

3 uren observeren. 3 vaste krachten

4 uur per maand keer 11 = 44

November teamoverleg

3 uur voorbereiden

3 uur team

BSO

Sieta Smeding gaat het komende half jaar het pedagogisch beleidsplan doornemen en kijken op de groepen of we ook daadwerkelijk handelen zoals er beschreven staat. Elke maand wordt samen met de Pedagogisch medewerkers een hoofdstuk doorgenomen. Op de groep observeert zij of er ook naar dat hoofdstuk gehandeld wordt. Hier maakt zij een verslag van. In november 2019 staat een teamvergadering geplant met waarin alle bevindingen en ervaringen besproken worden. Vandaar uit kijkt Sieta of het pedagogisch beleidsplan nog voldoet aan de handelwijze die in de praktijk wordt uitgevoerd. Dit kan betekenen dat het beleid herschreven moet worden of dat de PM’ers gecoacht moeten worden in het bewust omgaan met het pedagogisch beleid.

 De uren verdeling is als volgt:

12 maanden elke maand

1 uur lezen/ uitwerken

3 uren observeren. 3 vaste krachten

4 uur per maand keer 11 = 44

November teamoverleg

3 uur voorbereiden

3 uur team

Wij hebben het coachen als volgt geregeld:

Sieta Smeding werkt gemiddeld 36 uur in de opvang. Naast haar werken er 3 vaste collega’s en 1 invalkracht. Zij hebben met elkaar een gemiddelde van 36 uur.

Sieta wordt 10 uren per jaar gecoacht door Martine Jansen. Sieta werkt gemiddeld 36 uur per week op de groep dit is 1 ft.

5 keer per jaar komt Martine 2 uurtjes op de groep met Sieta meedraaien. Zij maakt van de eerste keer een verslag en vandaar uit wordt bekeken waar Sieta verder in gecoacht wil worden.

Sieta is HBO SPH geschoold en is de pedagogisch beleidsmedewerker. Zij coacht de vaste collega’s en de invalkracht. Elke medewerker heeft recht op 2,5 uur coaching per jaar.


KDV:

Sieta is het meest werkzaam op de kdv groep en zal daarin gecoacht worden.

De andere 4 pedagogisch medewerkers zijn zowel op kdv als bso werkzaam.

Gezamenlijk komen de pedagogisch medewerkers op iets meer dan 1 ft. De meeste uren worden op het kdv gemaakt.

Voor 2019 hebben we ervoor gekozen om de verdeling als volgt uit te voeren;

KDV:

We hebben er voor gekozen om elke pedagogisch medewerker 1,5 uurtjes te observeren en een ½ uur na te spreken. De pedagogisch medewerkers hebben aangegeven waarin ze graag gecoachte willen worden. Sieta komt boventallig meedraaien op de groep en gaat ondertussen gericht observeren. Vanuit deze observatie komt een verslag en naar aanleiding van dit verslag volgt een gesprek. Hierin worden de bevindingen besproken de positieve punten en de eventuele negatieve punten. Bij de “negatieve” punten wordt gekeken hoe deze omgedraaid kunnen worden in positieve punten zodat de PM’er nog optimaler kan werken. Wanneer blijkt tijdens het gesprek dat de PM’er behoefte heeft aan nog meer coaching wordt gekeken hoe dit gerealiseerd kan worden.

BSO:

We hebben er voor gekozen om elke pedagogisch medewerker 1 uurtjes te observeren en een ½ uur na te spreken. De pedagogisch medewerkers hebben aangegeven waarin ze graag gecoachte willen worden. Sieta komt boventallig meedraaien op de groep en gaat ondertussen gericht observeren. Vanuit deze observatie komt een verslag en naar aanleiding van dit verslag volgt een gesprek. Hierin worden de bevindingen besproken de positieve punten en de eventuele negatieve punten. Bij de “negatieve” punten wordt gekeken hoe deze omgedraaid kunnen worden in positieve punten zodat de PM’er nog optimaler kan werken. Wanneer blijkt tijdens het gesprek dat de PM’er behoefte heeft aan nog meer coaching wordt gekeken hoe dit gerealiseerd kan worden.