't iepenkrietje

opvang voor uw kostbaarste bezit

Dagopvang

De dagopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

In een ruimte die uitdaging biedt voor kinderen, wordt het spelen (en dus leren) mogelijk gemaakt. Wij zorgen voor begeleiding in het spel en stimuleren daarmee te ontwikkeling van uw kind.

Kinderen krijgen de ruimte om zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontwikkelen.
Ze krijgen volop de ruimte om kind te zijn.  

Dagritme  

● Spelen staat voorop. Kinderen kunnen de gehele dag spelen, spelen en spelen. De ruimte nodigt uit om te spelen. 

● De eetmomenten(fruit, boterham, koekje, drinken) zijn altijd gezamenlijk aan tafel. Tijdens dit groepsmoment wordt er vaak gezongen of voorgelezen

● Voor de kinderen die dat thuis ook gewend zijn is er de mogelijkheid om in de aparte slaapkamer te slapen.

● Voor Baby’s wordt de dagindeling met de ouders/verzorgers besproken en zoveel mogelijk afgestemd op de thuissituatie.

● In het ochtend dagdeel wordt er voor de dagopvang kinderen van 2 tot 4 het Peuteropvang programma aangeboden. Om dit inhoudelijk goed te kunnen aanbieden vindt dit programma plaats in een apart ruimte.

Globale dagritme

Kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Daarom verlopen de dagen in de groep volgens een vast patroon rond spelen, eten en slapen. Hierna volgt een beschrijving van de dagindeling zoals die binnen de groepen in grote lijnen gehanteerd wordt.

Dagopvang

07.30-09.00

Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht

08.30 uur

Samen speelgoed opruimen

08.45 uur 09.30


10.15

De kinderen van 2 tot 4 gaan naar Iepenkrietjeschool en volgen daar het peuterprogramma.

Fruiteten en drinken. Samen zingen of voorlezen en de kinderen begroeten.


Lekker spelen of een activiteit gericht op deze leeftijd. Kinderen kennis laten maken met van alles en nog wat.

11.30 uur 

Broodmaaltijd

13.00 uur

Kinderen die dat thuis gewend zijn gaan naar bed. De andere kinderen gaan een activiteit doen met de pedagogisch medewerkster of vrij spelen.

14.00 uur 

Drinken en een koekje

14.30 uur

De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.

15.15 uur

Samen opruimen

15.30 uur

Drinken en een cracker

15.45 uur

De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.

va 17.00 uur

Kinderen worden gehaald door ouder(s). Aan ouders wordt even kort   verteld hoe het die dag is gegaan. Ook kunnen ouders evt. vragen stellen aan de pedagogisch medewerksters. Uiteraard mogen ouders altijd samen met het  kind kijken wat het gemaakt of gedaan heeft.

Er zijn vaste verschoningsrondes. Als kinderen een natte en/of vieze luier hebben wordt dit natuurlijk tussendoor verschoond.