't iepenkrietje

opvang voor uw kostbaarste bezit

Inspectierapporten


Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD in opdracht van Gemeente Westerkwartier. 


Wilt u de rapporten raadplegen, dan verwijzen wij u door naar de website van het Landelijk Register Kinderopvang. 


https://landelijkregisterkinderopvang.nl/'tiepenkrietje


Onze LRK nummers zijn:

KDV : 965195089

BSO : 113914192

BSO de Soltketen: 180046433