't Iepenkrietje

Opvang voor uw meest kostbare persoontjes in uw leven

Inspectierapporten


Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD in opdracht van de Gemeente Zuidhorn. Hieronder vindt u de inspectierapporten van 2016.


Inspectierapport KDV 2016

Inspectierapport BSO 2016.pdf


Wilt de rapporten van voorgaande jaren raadplegen, dan verwijzen wij u door naar de site

Landelijk Register Kinderopvang. Onze LRK nummers zijn:


KDV : 965195089

BSO : 113914192