't iepenkrietje

opvang voor uw kostbaarste bezit

Oudercommissie


Kinderopvang 't Iepenkrietje vindt het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind(eren). Uw kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij ons. Wij nemen daarmee deel aan de opvoeding. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden. Op deze pagina leest u wat de oudercommissie doet en hoe u betrokken kunt zijn door lid te worden van de oudercommissie.


De oudercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van 't Iepenkrietje. De oudercommissie vertegenwoordigd de belangen van de ouders en de kinderen van 't Iepenkrietje.


Wat doet de oudercommissie:

- Overlegt met de eigenaresse  van 't Iepenkrietje

- Adviseert gevraagd en ongevraagd de eigenaresse van 't Iepenkrietje

- Bevordert de communicatie aan ouders en medewerkers

- Onderhoudt contacten met andere ouders

- Bevordert de betrokkenheid van ouders bij 't Iepenkrietje, bijvoorbeeld door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren.


Adviesrecht

In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft over de kinderopvang. Het gaat dan om; de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid, beleid over spel-en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling en dienstenaanbod.


Wilt u ook lid worden van de oudercommissie of heeft u vragen voor de oudercommissie dan kunt u contact opnemen met de eigenaresse of mailen met info@iepenkrietje.nl