't Iepenkrietje

Opvang voor uw meest kostbare persoontjes in uw leven


Nieuwsbrieven


Voorafgaand aan een thema krijgen ouders een nieuwsbrief. Hierin staat waar we de komende weken aan werken en wat ouders eventueel thuis met hun kinderen kunnen doen. Deze nieuwsbrief is voor de ouders van het kinderdagverblijf.


De nieuwsbrief kunt u het komende jaar hier terug vinden.